Oznamy

Údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej, alebo právnickej osoby."

Občianské združenie s názvom "Plavecký klub Sharks Bratislava" so sídlom Tupolevova 1008/10, 851 01 Bratislava,  IČO 30792584, DIČ 2021714772.