Oznamy

Milí plavci a rodičia, 

plávať začíname dňa 7.9.2020 podľa pôvodného rozvrhu. Pre členov klubu Sharks, ktorí chodili do klubu už minulý školský rok zostávaju tie isté dni a hodiny. Zmena je možná po dohode s trénerkou. Noví záujemci sa môžu prihlásiť telefonicky (0903/787 581, 0908/747 311).

Víkendové plávanie začína 12.9. 2020 o 14h na 25m bazéne. Prihlásiť sa môžte telefonicky, alebo smskou (0903/787 581).

Večerné plávanie pre dospelých začína 7.9.2020 na 50m bazéne a bude prebiehať v tie isté hodiny a dni ako minulý školský rok. Prihlásiť a informovať sa môžete telefonicky (0903/787 581).


Dôležité!

Všetci plavci, aj noví, aj starí sa musia prihlásiť (potvrdiť svoju účasť) telefonicky, alebo smskou u svojho trénera, nakoľko situácia okolo COVID19 nám umožňuje len určitý počet plavcov na dráhu. Neprihlásení plavci sa nebudú môcť zúčastniť tréningu! 

Ľudmila Michaličková 0908/747 311

Marcela Hodeková 0903/787 581

Kristína Sabolová 0902/459 827