Poďte s nami v lete do tábora! 

                                                   Organizujeme letný plavecký tábor v Nízkych Tatrách.

Termín: 16.8.2020 - 21.8.2020

V našom tábore deti čaká bohatý program :

  • výučba a zdokonaľovanie techniky plávania
  • športový kruhový tréning
  • športové hry a súťaže
  • turistika
  • rôzne spoločenské hry
  • nočný pochod
  • opekačka
  • návšteva ZOO v Bojniciach

239 eur(v prípade, že predložíte preukaz ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava pre deti na cestu vlakom)

259 eur (v prípade, že dieťa nebude mať vybavený preukaz ZSSK a bude mu treba uhradiť cestovné)


V cene je zahrnuté : ubytovanie - Hotel Remata pri Bojniciach, 5 x denne strava a pitný režim, cestovné, prenájom bazéna, plaveckí inštruktori, ceny do súťaží.


Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0903 787 581 Mail : marcela.hodekova@gmail.com