Poďte s nami v lete do tábora! 

                                                   Organizujeme letný plavecký tábor v Nízkych Tatrách.

Termín: 15.07.2018 - 21.07.2018

V našom tábore deti čaká bohatý program :

  • výučba a zdokonaľovanie techniky plávania
  • športový kruhový tréning
  • športové hry a súťaže
  • turistika
  • rôzne spoločenské hry
  • nočný pochod
  • opekačka
  • výučba anglického jazyka hravou formou

229 eur(v prípade, že predložíte preukaz ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava pre deti na cestu vlakom)

249 eur (v prípade, že dieťa nebude mať vybavený preukaz ZSSK a bude mu treba uhradiť cestovné)


V cene je zahrnuté : ubytovanie v peknom penzióne v Liptovskom Jáne, 5 x denne strava a pitný režim, cestovné, prenájom bazéna, plaveckí inštruktori, ceny do súťaží.


Prihlásiť sa môžete do 28.2.2018 Mobil : 0903 787 581 Mail : marcela.hodekova@gmail.com